Fjord1
Sparebanken Sogn og Fjordane
Alexandra
Loenfjord
Sport8
Enivest

Nordvestgaloppen 2006

Eksempel på terrenget

Kartutsnitt dag 1 og 2
Kartutsnitt dag 1 og 2
Kartutsnitt dag 3 og 4
Kartutsnitt dag 3 og 4